Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 158 Tổng số truy cập: 6,089,041

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Kinh nghiệm của Philipin trong ứng phó siêu bão Haiyan và giải pháp chống bão cho nhà thấp tầng ở nước ta

Bài báo này trình bày các bài học và kinh nghiệm của Phillipnes ứng phó với siêu bão Haiyan (Hải Yến) năm 2013 và giải pháp phòng chống bão đối với nhà thấp tầng ở Việt Nam.

TS. Vũ Đại Minh-TS. Nguyến Thành Trung (Tập chí KHCN Xây dưng)