Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 144 Tổng số truy cập: 6,089,001

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng

Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) là một quá trình thu thập và phân tích thông tin về các mức độ tổn thương và khả năng khác nhau của xã. VCA giúp lãnh đạo xã trong quá trình lập kế hoạch cũng như giúp lãnh đạo xã nắm rõ hơn nguồn lực và khả năng của xã mình quản lý. Do đó cộng đồng xã sẽ tăng khả năng ứng phó với thảm họa đồng thời cũng hồi phcuj nhanh hơn sau thảm họa.


Hội chữ thập đỏ