Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 177 Tổng số truy cập: 6,089,081

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Bản báo cáo tiếng Việt về “Hạn hán, cháy rừng và xâm nhập mặn”

Thư ký của Nhóm điều phối Chương trình thiên tai và các tình huống khẩn cấp (PCG NDE) gửi bản báo cáo tiếng Việt về “Hạn hán, cháy rừng và xâm nhập mặn” theo file đính kèm.

UN PCG NDE