Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 503 Tổng số truy cập: 5,335,284

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ, bão năm 2015

rước tình hình biến đổi khí hậu và diễn biến thiên tai, lụt, bão có xu hướng phức tạp và khó dự báo. Để chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, ngày 20/04/2015 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ, bão năm 2015.

UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ, bão, úng ngập, thiên tai năm 2014; xây dựng kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 cụ thể, sát với tình hình thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương; xác định phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; lồng ghép vào nội dung các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, các ngành, các địa phương bảo đảm hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng chống lũ, bão, giảm nhẹ thiên tai; vận động nhân dân chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống cho gia đình và tích cực phòng chống lũ, bão, giảm nhẹ thiên tai của địa phương; tổ chức bổ túc kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai cho cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực phòng, chống thiên tai…

Ủy ban nhân dân 2 huyện Thái Thụy và tiền Hải: Tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực chủ động phòng tránh thiên tai cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân và người nuôi trồng thuỷ, hải sản; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra và ký cam kết với các chủ hộ nuôi trồng thuỷ, hải sản ngoài đê chính nghiêm túc thực hiện việc bảo vệ và sơ tán người làm thuê nuôi trồng thuỷ, hải sản trên biển theo quyết định của Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, kiên quyết xử lý thu hồi diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản của các chủ hộ không nghiêm túc thực hiện.

UBND các huyện, thành phố, thị trấn, các xã, phường ven đê chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ các công trình thuỷ lợi từ khi mới phát sinh.

Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, kiểm tra các phương án huy động, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê, công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương để có biện pháp xử lý, bổ sung, đảm bảo đủ cơ số cần thiết khi cần huy động; chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch tu bổ đê sông, đê biển, dự án nạo vét các sông, xây, sửa cống tiêu úng nội đồng hoàn thành trước mùa mưa, bão theo quy định.

Khi có thiên tai xảy ra phải chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay từ giờ đầu theo phương châm "Bốn tại chỗ"  nhằm giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân vùng bị thiên tai gây ra.

Nguồn Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 20/04/2015