Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 498 Tổng số truy cập: 5,103,999

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
Thông tin về các hoạt động giảm nhẹ thiên tai được lấy từ đâu

Thông tin về các hoạt động giảm nhẹ thiên tai được cập nhật từ việc tổng hợp dữ liệu thực tế trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Từ định hướng chỉ đạo và biện pháp phòng chống để giảm nhẹ thiên tai.

Tôi muốn thực hiện đăng bài viết trên website thì cần làm như thế nào?

Xin chào bạn!

Để thực hiện đăng bài viết trên website:

- Bạn phải có tài khoản quản trị hệ thống.

- Bạn đăng nhập vào trang quản trị.

- Thực hiện đăng bài theo hướng dẫn quản trị website.

Trân trọng!