Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 312 Tổng số truy cập: 5,458,756

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Tài liệu phòng ngừa thảm họa

Những kiến thức cơ bản và thực tiễn trong việc ứng phó thảm họaNội dung
 
Lời nói đầu
 
Lời cảm ơn
 
Bản tóm tắt
 
Chú giải thuật ngữ
 
Tổng quan về phòng ngừa thảm họa
 
Giới thiệu Phong trào Chữ thập đỏ
 
Chương I:         Hiểm họa và thảm họa
 
Chương II:        Đánh giá rủi ro trong thảm họa
 
Chương III:      Giảm nhẹ rủi ro
 
Chương IV:      Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa thảm họa
 
Chương V:       Lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa
 
Chương VI:      Ứng phó thảm họa:
                                - Thông tin và báo cáo về thảm họa
- Tìm kiếm và cứu hộ
-  Hoạt động cứu trợ
 
Phụ lục
 
 
Trích dẫn
 
Tài liệu này sẽ hướng dẫn cụ thể về các hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
 
Tài liệu trước hết được dùng để trang bị cho giám đốc và cán bộ của các trung tâm Phòng ngừa thảm họa, các cán bộ và hội viên của Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và huyện.Tài liệu này bằng tiếng Anh

Tài liệu liên quan

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam