Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 241 Tổng số truy cập: 5,398,691

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Khung Hành động Sendai 2015 ( Bản dịch Tiếng Việt đã hiệu đính)

Bản dịch Tiếng Việt Khung hành động Sendai về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai ( 2015-2030). Hiệu đính: Cục Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNISDR)

Bảy mục tiêu toàn cầu của Khung hành động Sendai 2015:

(a). Giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do thiên tai trên toàn cầu vào năm 2030, nhằm đạt tỷ lệ tử vong trung bình(1/100.000 người) trên quy mô toàn cầu giai đoạnnăm 2020-2030 thấp hơn so với giai đoạn năm 2005-2015.

(b). Giảm đáng kể số người bị ảnh hưởng trên toàn cầu vào năm 2030, nhằm đạt tỷ lệ trung bình (1/100.000 người)quy mô toàn cầu giai đoạn năm 2020-2030 thấp hơn so với giai đoạn năm 2005-2015[1].

(c). Giảm tổn thất kinh tế do thiên tai trực tiếp gây ra tính theo GDP toàn cầu vào năm 2030.

(d).  Giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu và sự gián đoạn của dịch vụ cơ bản, trong đó có các cơ sở y tế và giáo dục, thông qua tăng cường khả năng chống chịu của các cơ sở này vào năm 2030.

(e). Gia tăng đáng kể con số các nước có chiến lược GNRRTT quốc gia và chiến lược của địa phương vào năm 2020;

(f).  Nâng cao hợp tác quốc tế với các quốc gia đang phát triển thông qua hỗ trợ đầy đủ và bền vững nhằm bổ sung cho hành động của các quốc gia này trong việc thực khung hành động này đến năm 2030.

(g). Tăng cường đáng kể khả năng tiếp cận và truy cập các hệ thống cảnh báo sớm đa thảm họa, thông tin và các đánh giá về RRTT cho người dân vào năm 2030.

 

Bốn ưu tiên hành động:

  1. Hiểu biết về rủi ro thiên tai;
  2. Tăng cường công tác quản trị để quản lý rủi ro thiên tai;
  3. Đầu tư vào GNRRTT nhằm tăng cường khả năng chống chịu;
  4. Tăng cường khả năng sẵn sàng để ứng phó hiệu quả và “Xây dựng lại tốt hơn” trong công tác phục hồi và tái thiết.

 


[1]Phân loại người bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện trong quá trình sau Hội nghị Sendai và do hội nghị quyết định

 

 

www.wcdrr.org (Bản gốc tiếng Anh). Bản dịch Tiếng Việt do Trung tâm PT, GNTT cung cấp.