Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 270 Tổng số truy cập: 5,458,566

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Hiểm họa và thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu

Hợp phần tập huấn giới thiệu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa và các biện pháp thích nghi cần thiết.Nội dung

Lời cảm ơn
 
Mục đích
 
Mục tiêu học tập
 
1. Một số khái niệm
1.1 Khí nhà kính
1.2 Hiệu ứng nhà kính
1.3 Biến đổi khí hâu
1.4 Dao động khí hậu
 
2. Nguyên nhân biến đổi khí hậu
 
3. Xu thế biến đổi khí hậu
3.1 Về nhiệt độ
3.2 Về mực nước biển
3.3 Về lượng mưa
3.4 Về tần suất gió mùa đông bắc
 
4. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
4.1 Các khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở Việt Nam
4.2 Tác động của biến đổi khí hậu đối với một số hiểm họa chính ở Việt Nam
 
5. Các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu
5.1 Các biện pháp thích nghi chung
5.2 Vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
 
Câu hỏi


Trích dẫn

Sau khi học xong chương này, học viên có thể:
 
-      Nêu được các khái niệm liên quan đến biến đổi khí hậu
 
-      Nêu được nguyên nhân và xu thế của biến đổi khí hậu
 
-      Nêu được các tác động của biến đổi khí hậu
 
-      Nêu được các biện pháp thích nghi cần thiết


Tài liệu này bằng tiếng Anh

Là tài liệu bổ sung cho Tài liệu phòng ngừa thảm họa

Thông tin dán liên quan (NLRC0306)

Tài liệu dán liên quan: 
 - tiếng Việt
 - tiếng Anh

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam