Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 311 Tổng số truy cập: 5,458,733

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Biến đổi khí hậu - Làm thế nào để lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào tập huấn về Quản lý thảm họa tại cộng đồng

Giúp người dân hiểu tác động của biến đổi khí hậu tới cuộc sống của họ và cách thức phòng ngừa, giảm thiểu những tác động nàyNội dung
 
Phần I:
Tại sao chúng ta cần giới thiệu về biến đổi khí hậu đến người dân?  
 
Phần II:
Lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch bài giảng phòng ngừa thảm họa hiện có.
 

Trích dẫn
 
Phần đầu tiên của tài liệu này cung cấp một số thông điệp chính về biến đổi khí hậu sẽ được truyền thông ở cấp xã, cũng như đưa ra một số giải thích cụ thể về ảnh hưởng và sự thích ứng. Tài liệu này được sử dụng như là một nguồn thông tin tham khảo thực tế, từ đó các tập huấn viên có thể sử dụng trong các tập huấn cấp xã tuỳ thuộc vào nhu cầu, bối cảnh và mối quan tâm của địa phương.    
 
Phần thứ hai của tài liệu này là bảng gợi ý kế hoạch bài giảng làm thế nào để lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch bài giảng hiện có về phòng ngừa thảm họa.


Tài liệu này bằng tiếng Anh

Là tài liệu bổ sung cho Giới thiệu về quản lý thảm họa tại cộng đồng

Thông tin dự án liên quan (NLRC0708)

Tài liệu khác của dự án liên quan:
 - tiếng Việt
 - tiếng Anh

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chữ thập đỏ Tây Ban Nha, Chữ thập đỏ Hà Lan